פס מפריד

נהלי רישום וקבלה

טפסי הרשמה

החלטתם להירשם אלינו?

נא שלחו את המסמכים הבאים לדוא”ל – sec@shluvim.com

– טופס פרטים אישיים. יש למלא באופן מקוון כאן
– קורות חיים מקצועיים CV בצירוף תעודות
– ביוגרפיה אישית רלוונטית ללימודי הפסיכותרפיה – עד 2,000 מילים
– מכתב המלצה מאיש טיפול המכיר אתכם
– תמונת פספורט

דמי רישום

דמי רישום בסך 350 ש”ח. יש לבצע העברה של התשלום ישירות למכללה.
* דמי הרישום אינם מוחזרים בשום שלב בתהליך ואינם מהווים חלק משכר הלימוד.

ראיון אישי

לאחר השלמת הליך הרישום ובהתאם לנתונים, יערך ראיון קבלה

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים

על ביטול הרשמה/הפסקת לימודים יש להודיע בכתב או בדוא”ל  למכללת כלים שלובים.
במקרה של ביטול הרשמה או הפסקת לימודים לא יוחזרו כספי שכר הלימוד.
רק במקרה של ביטול תכנית ע”י המכללה, יוחזר שכר הלימוד במלואו, לרבות דמי הרישום.

​​

אנו שומרים על קבוצות לימוד קטנות, על כן מספר המקומות בתכניות מוגבל.

 

 


לפרטים והרשמה: ענבל - 051-2215030 | shluvim@shluvim.com

 

פס מפריד