פס מפריד
מהי פסיכותרפיה אנתרופוסופית?

מהי פסיכותרפיה אנתרופוסופית?

“כי בנפש בורא האדם את עצמן מחדש” ר. שטיינר

פסיכותרפיה אנתרופוסופית מבוססת על ידע האדם על פי מדע הרוח של ר. שטיינר. היא מתבוננת בדרך פנומנולוגית על התמונה השלמה הכוללת את המימד הרוחני באדם ומטרתה לאפשר ל’אני’ האינדיבידואלי להתגשם ולהגשים את ייעודו על האדמה. ‘אני’ זה (ששונה במהותו מה’אני’ הפרוידיאני), מנחה את האדם במהלך חייו ומכוון אותו למפגשים, מעשים והחלטות משמעותיות הקשורות לגורלו.

אחד מאתגריו העיקריים של פסיכותרפיסט בגישה האנתרופוסופית, קשור ביכולת לטפל באדם על פי גורלו והמבנה הרוחני שלו. אלה אינם ניתנים לתפיסה חושית ודורשים מיומנות והתחנכות בכדי להכירם. האבחון נעשה על פי הכרת הגופים העל חושיים והתגלותם באדם הארצי, ואילו סודות הגורל צפונים במסתרי הביוגרפיה ואירועי החיים במסע ההתפתחותי שלו.

בטיפול הפסיכותרפויטי מושם דגש על איכות הקשר הטיפולי ומרחב החיים המשותף שנוצר בין מטפל למטופל, זאת בעבור יצירת מרחב מרפא שיאפשר גם את החיפוש אחר אמיתות הרוח. מטבעו מותנה האדם למחשבות ארציות ולחקירה של ה’לא מודע’ החי בגוף הנפש של האדם. בפסיכותרפיה אנתרופוסופית עמל המטפל לפתח גם את המרחב האתרי (החי) ואת נוכחות ‘רוח העצמיות’ הנושאת את רובד ה’על מודע’. מטפל שבתהליך הכשרתו, מספיג עצמו בתמונות מלאות חיים מתוך ידע של מדע הרוח, יהיה מוכן בזמן אמת, להקריב את המחשבות הרגילות, לטובת תבונה חדשה שתיווצר במרחב הטיפולי.

בתהליך הטיפולי, יעשה שימוש במיומנויות ריפוי שייצרו אקטיבציה של ה’אני’ בכדי לחזק את כוחות החיים שמזינים את הנפש, לצד שאיפה לריפוי פצעי העבר. התמונה השלמה של אתגרי הגורל הנפרשת בתהליך הטיפולי, מסייעת להבנת המשימות הרוחניות והתמרת האתגרים האישיים והבין אישיים. טכניקות ההתערבות תהיינה כאלה אשר מכבדות את חירותו של האדם ואת שומרי הסף.

הרבה מחוויות הסף שהנפש חווה משקפות את הכמיהה לרוחני ואת הרצון להתפתח מעבר למגבלות האדם הארצי – הפרסונה, אל עבר האדם הרוחי, היוצר והחופשי.

רודולף שטיינר, מייסד האנתרופוסופיה, הניח יסודות לפסיכותרפיה בהאירו את האדם כישות של גוף, נפש ורוח וכישות תלת מערכתית בעלת ארבעה איברים רוחיים.

בהרצאות ה’פסיכוסופיה’ מ-1910 הגיש שטיינר את תמונת הנפש על כל חלקיה, עימה עובדים בפסיכותרפיה אנתרופוסופית בכדי לבסס את התרפיה העמוקה והייחודית בהשראת מדע הרוח.

 

“המעשה יש לו גמר והרוח אין לו גמר.

איש המעשה רואה לפניו מעשה אחד,

אבל איש הרוח רואה את המעשה האחד הזה

ובאותו הרגע גם את הפכו ואת הפך הפכו וחוזר חלילה.

יותר שהרוח גדולה, יותר יש לפניו גלגולי המעשה.”

ש”י עגנון מתוך “מעצמי אל עצמי”

 


לפרטים והרשמה: ענבל - 051-2215030 | shluvim@shluvim.com

 

פס מפריד

עקוב אחרינו בפייסבוק