פס מפריד
מהי פסיכותרפיה אנתרופוסופית?

מהי פסיכותרפיה אנתרופוסופית?

פסיכותרפיה אנתרופוסופית, משלבת בין התפיסה הפסיכולוגית הקלאסית לבין הפילוסופיה הרוחנית מערבית שנוצרה במרכז אירופה בתחילת המאה הקודמת על ידי ד”ר ר. שטיינר.

המודל הקליני והתיאורטי התפתח אל מול הצורך ההולך וגובר של מטפלים ומטופלים בתקופתנו, להנכיח את הרוחני בטיפול הנפשי, תוך חיפוש משמעות ומתן פשר לאירועי חייהם ולסבלם. התבוננות מתוך חוקים רוחניים, פותחת צוהר לתפיסה אחרת ומניבה תוצאות טיפוליות משמעותיות, התומכות בתהליכי ההתפתחות של המטפל והמטופל.

רודולף שטיינר, מייסד האנתרופוסופיה, הניח יסודות לפסיכותרפיה בהאירו את האדם כישות של גוף, נפש ורוח וכישות תלת מערכתית בעלת ארבעה איברים רוחיים.

בהרצאות ה’פסיכוסופיה’ מ-1910 הגיש שטיינר את מרכיבי הנפש על כל חלקיה, באופן התומך ומרחיב את העבודה הפסיכולוגית ואת ההבנות של התיאוריות  שיצרו את הפסיכולוגיה המודרנית והפוסט מודרניסטית.

 

“המעשה יש לו גמר והרוח אין לו גמר.

איש המעשה רואה לפניו מעשה אחד,

אבל איש הרוח רואה את המעשה האחד הזה

ובאותו הרגע גם את הפכו ואת הפך הפכו וחוזר חלילה.

יותר שהרוח גדולה, יותר יש לפניו גלגולי המעשה.”

ש”י עגנון מתוך “מעצמי אל עצמי”

 


לפרטים והרשמה: ענבל - 051-2215030 | shluvim@shluvim.com

 

פס מפריד